اقتصادی
شناسایی اخلاگران بازار در دستور کار سپاه و بسیج/ با محتکرین قاطعانه برخورد می کنیم

شناسایی اخلاگران بازار در دستور کار سپاه و بسیج/ با محتکرین قاطعانه برخورد می کنیم

شهردار و 7کارمند شهرداری زابل دستگیر شدند

شهردار و 7کارمند شهرداری زابل دستگیر شدند

10 پیشنهاد شغلی به کسانی که میخواهند رئیس خود باشند

10 پیشنهاد شغلی به کسانی که میخواهند رئیس خود باشند

آمارها نشان می‌دهد کسانی که می‌خواهند در آینده رئیس خودشان باشند باید از تسلط کافی در زمینه اقتصاد دیجیتالی برخوردار شوند.
بازگشت امید به بازار

بازگشت امید به بازار

یک روز بعد از اعلام سیاست های جدید، شیب کاهش قیمت ارز و طلا در بازار تندتر شد. نرخ ارز رسمی نیز بدون تغییر بود یا کاهش یافت.