پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ ۲۲:۲۹
۰

ماجرا چیست؟

ایا اشاره غیرمستقیم یک سریال به جرایم امنیتی خواهر زاده رئیس جمهور و یک جاسوس باعث اقدام ترامپ گونه دولت در برخورد با صداو سیما و صفر کردن بودجه این نهاد استراتژیک شده است؟؟
ماجرا چیست؟
به گزارش پهره، اقدام دولت مبنی بر تحریم بودجه صداوسیما صراحتا تحریم یک نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به خاطر پخش یک سریال ضد جاسوسی است.
کد مطلب: 423475